1. CEL ZAWODÓW:
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego
 • Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Bike Maraton
 • Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych i regionów

 

 1. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o. o. , Osiedle Robotnicze 9/2; 58 – 500 Jelenia Góra

tel./fax. +48 (075) 76 123 76; tel. kom.  603 712 297 (czynny w dniu imprezy)

e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A.  nr 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

(SWIFT Code :WBK PPL PP)

 

 1. KALENDARZ IMPREZ

1# Miękinia – 16 kwietnia

2# Polanica Zdrój – 7 maja

3# Zdzieszowice  – 21 maja

4# Wałbrzych – 4 czerwca

5# Wisła – 18 czerwca

6# Szklarska Poręba – 9 lipca

7# Bielawa – 23 lipca

8# Obiszów – 7 sierpnia ( niedziela)

9# Myślenice  – 20 sierpnia

10# Jelenia Góra – 11 września ( niedziela)

11# Ludwikowice Kłodzkie (gm. Nowa Ruda) – 24 września

12# Świeradów-Zdrój – 8  października

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Bike Maraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich maratonów rowerowych MTB  rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem Bike Maraton może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową
(kartę zgłoszeniową do cyklu Bike Maraton 2016 wypełnia się tylko jeden raz, karta jest ważna dla wszystkich edycji Bike Maraton 2016, w których uczestnik będzie brał udział):

lub

 •  wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów na danej edycji
  ( podczas pierwszej edycji w Miękini zgłoszenia w dzień zawodów nie będą przyjmowane).

4.2.  Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 6. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

4.3.  Każdy uczestnik zgłoszony do Bike Maraton 2016 otrzyma przy pierwszym starcie numer startowy i chip, który będzie przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach Bike Maraton 2016. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.

4.4. Stawi się na starcie w dniu rozgrywania maratonu na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie). Każdy uczestnik Bike Maraton 2016 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.

4.5.  Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

–  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. (pobierz oświadczenie)

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.7. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

4.8. Udział zawodnika w maratonie jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty zgodnie z pk.6 Regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosi się na start bez uprzedniego zarejestrowania się.

 

 1. POMIAR CZASU:

Podczas Bike Maraton 2016 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Warunkiem zarejestrowania czasu zawodnika jest posiadanie numeru startowego z chipem. Chip i nr startowy obowiązują na wszystkich edycjach Bike Maraton w sezonie 2016.

 

 1. OPŁATY STARTOWE  DO BIKE MARATON 2016:

Osoby indywidualne dokonują opłat poprzez płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.

Firmy, kluby, stowarzyszenia itp. poprzez przelew bankowy, ze wskazaniem edycji lub pakietu i danych zawodnika: przykład „opłata startowa BM Miękinia lub pakiet 10 i Nazwisko Imię zawodnika”.

 

6.1.  Opłaty za 1 edycję:
60 zł  –  płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu

80 zł  –   płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu

100 zł  –   płatne od piątku poprzedzającego dzień startu  (w dniu startu maratonu, opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów  na edycji. Podczas pierwszej edycji w Miękini opłaty w dzień zawodów nie będą przyjmowane).

50%  –   w/w cen –  dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2000 i młodsi)

20 zł. – jednorazowa opłata startowa przy pierwszym starcie  (za numer startowy  z  chipem)

20 zł. – opłata startowa za nowy numer startowy  (w przypadku np. zagubienia, zniszczenia poprzedniego)

Wyścigi dla dzieci (Dziecięcy Bike Maraton)        – bezpłatnie

 

6.2. Opłaty startowe –  pakietowe

Bike Maraton 2016 Pakiet STANDARD
(płatny cały sezon)
– rejestracja online
Pakiet STANDARD+
(płatny do 15.03)
– rejestracja online
– wysyłka numeru
3 dowolne edycje 200 PLN 210 PLN
4 dowolne edycje 250 PLN 260 PLN
5 dowolnych edycji 310 PLN 320 PLN
6 dowolnych edycji 360 PLN 370 PLN
7 dowolnych edycji 410 PLN 410 PLN
8 dowolnych edycji 460 PLN 460 PLN
9 dowolnych edycji 510 PLN 510 PLN
10 dowolnych edycji 560 PLN 560 PLN
11 dowolnych edycji 610 PLN 610 PLN
12 edycji 660 PLN 660 PLN
w/w cen – dzieci i młodzież
do 16 roku życia
(rok ur. 2000 i młodsi)
50% 50%

Promocyjne opłaty pakietowe Bike Maraton 2016, przypisane do jednej osoby, możliwość samodzielnej rejestracji online na wybraną edycję do piątku poprzedzającego dzień startu, zawierają :

Pakiet STANDARD  – podstawowy pakiet startowy + numer  z chipem ( numer odbierany w Biurze Zawodów przed pierwszym startem)

Pakiet STANDARD +  – podstawowy pakiet startowy + numer  z chipem ( wysyłka nr startowego do uczestnika listem poleconym, na adres wskazany przez uczestnika w formularzu  zgłoszeń)

6.3. Faktury VAT

Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług (zobacz więcej na ten temat )

6.4. Rezerwacja numeru startowego.

– istnieje możliwość rezerwacji numeru startowego z zakresu 50 – 4500,

– warunkiem rezerwacji jest  wybór wolnego numeru startowego przy swoim zgłoszeniu on-line oraz opłata jednego z wybranych  pakietów startowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia on-line ( po 7 dniach od zapisania się i braku wpłaty numer wraca do puli numerów wolnych)

– możliwość wyboru numerów trwa do 15.03.2016.

6.5. Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności elektronicznych w systemie DATASPORT  lub  wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

6.6.  Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT.

6.7. Opłata startowa musi zostać zarejestrowana w Biurze Zawodów na danej edycji.

6.8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi , przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na inną edycję. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

6.9 W przypadku odwołania edycji maratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie Maratonu, kataklizmy, itp.), dana edycja Maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

 1. PROGRAM ZAWODÓW :

Każda edycja przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji każdej edycji maratonu):

I dzień  „dzień przed startem” :

16.00 – 21.00   zapisy w Biurze Zawodów

16.00 – 21.00   Centrum Informacji

17.00                zbiórka chętnych zawodników , objazd  trasy ( bez przewodnika)

II dzień „Dzień Startu” :

8.00 – 10.30      zapisy w Biurze Zawodów

10.45                 ustawianie zawodników w sektorach startowych

10.55                 ceremonia otwarcia

11.00                 start GIGA, MEGA i MINI  Maratonu

10.00 – 11.00    przyjmowanie zapisów do wyścigów dla dzieci

11.30                 start wyścigu dla dzieci

12.30-16.30       Pasta Party

    rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród :

ok. 13.00 – Dziecięcy Bike Maraton

ok. 14.00 – MINI Bike Maraton

ok  15.30 –  MEGA Bike Maraton

ok. 16.30 – GIGA Bike Maraton

ok. 17.00 – Drużynowa i Rodzinna

17.00               zamknięcie trasy Bike Maraton na wszystkich dystansach

 1. DYSTANSE:

W zależności od ukształtowania terenu trasy będą zawierać się w przedziale:

MINI MARATON:  15 km – 40 km

MEGA  MARATON: 40 km – 70 km

GIGA  MARATON:  70 km – 100 km

Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu , kierując się po odpowiednich oznakowaniach w miejscach tzw. „rozjazdów”.

8.1  Wjazd na dystans Giga oraz na dystans Mega maratonu jest  ograniczony limitem czasu podawanym na mapach edycji .

8.2  Po upłynięciu limitu czasu, wjazd na dystans Giga maratonu zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety i sklasyfikowani na dystansie Mega,

8.3 Po upłynięciu limitu czasu , wjazd na dystans Mega maratonu zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety i sklasyfikowani na dystansie Mini

8.4 Wjazd na dystans Giga oraz na dystans Mega po upłynięciu limitu czasu i zamknięciu rozjazdów będzie skutkował automatyczną dyskwalifikacją uczestnika na danej edycji maratonu. W chwili zaistnienia w/w sytuacji uczestnik porusza się po trasie maratonu wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

8.5 DZIECIĘCY BIKE MARATON:

to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych. Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start na dowolnym rowerze, obowiązkowy kask rowerowy. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci przewidujemy rozegranie następujących kategorii:

Grupa I – dzieci rok urodzenia do 2011r. (dziewczynki/chłopcy)

Grupa II – dzieci rok urodzenia  2010r. – 2008r. (dziewczynki/chłopcy)

Grupa III – dzieci rok urodzenia 2007r. – 2005r. (dziewczynki/chłopcy)

Przewidywany  dystans ok. 500m – 2000m.( w zależności od Grupy kategorii i specyfiki miejsca maratonu).

Szczegółowe zasady określa Regulamin Dziecięcego Bike Maratonu.

 1. MARATON

Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Bike Maraton 2016.

 • Start do GIGA, MEGA i MINI Maratonu odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
 • Sposób ustawienia na starcie zawodników określa Regulamin Ustawienia w Sektorach Startowych.
 • Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy po tym terminie w koniecznych przypadkach.

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy cyklu Bike Maraton 2016 w ramach opłaty startowej otrzymują:

 • numer startowy oraz chip do identyfikacji i pomiaru czasu
 • bufety na trasie w zależności od dystansu od 1- 5 (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, ciasta, itp.)
 • posiłek regeneracyjny po maratonie – Pasta Party
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • ubezpieczenie NW wszystkich uczestników na czas trwania maratonu
 • możliwość umycia roweru po maratonie
 • nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w biurze zawodów po ukończeniu maratonu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej)
 • upominek  dla każdego uczestnika  ( w zależności od edycji)
 • doskonałą kolarską atmosferę

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Podczas Bike Maraton 2016 obowiązują kategorie wiekowe (patrz tabela kategorii), w których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe.

W/w nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

12.1. Kategoria ELITA Mężczyzn i Kobiet

Kategoria ELITA będzie klasyfikacją prowadzoną na dystansie GIGA.

Do kategorii ELITA może się zgłosić każdy zawodnik startujący na dystansie GIGA bez względu na wiek.

Zawodnicy w kategorii ELITA punktują w klasyfikacji indywidualnej ELITA (bez kategorii wiekowych) , klasyfikacji drużynowej OPEN oraz rodzinnej.

Zawodnik raz zgłoszony do kategorii ELITA pozostaje w niej do końca sezonu.

Zawodnik z kategorii ELITA  obowiązkowo startuje z  1 sektora na każdej edycji.

Za zajęcie odpowiednich miejsc  zawodnicy będą otrzymywać  następujące nagrody finansowe :

Nagrody finansowe na edycji w kategorii ELITA
Miejsce Elita Kobiet Elita Mężczyzn
1 600 PLN 600 PLN
2 400 PLN 400 PLN
3 300 PLN 300 PLN
4 200 PLN
5 100 PLN
6 100 PLN
7 100 PLN
8 100 PLN

 

Punktacja w kategorii ELITA do klasyfikacji GENERALNEJ
Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 25 9 7
2 20 10 6
3 15 11 5
4 13 12 4
5 11 13 3
6 10 14 2
7 9 15 1
8 8 x x

 

Zawodnicy kategorii ELITA punktują w klasyfikacjach drużynowej OPEN i rodzinnej wg schematu:

czas zwycięzcy kategorii ELITA  w sekundach

wynik = ———————————————————————————       x  800

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

12.2. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych

Klasyfikacja Bike Maraton 2016 będzie prowadzona na trzech odrębnych dystansach (GIGA, MEGA i MINI Maratonu)  w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (na dystansach GIGA, MEGA i MINI Maratonu) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

W klasyfikacji w kategoriach wiekowych nie będą uwzględniani zawodnicy startujący w kategoriach ELITA Mężczyzn i Kobiet.

 1. KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE – zasady ogólne .
 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp. Organizator może zmienić nazwę drużyny jeśli narusza ona społeczne zasady.
 • Drużyna zgłoszona do cyklu Bike Maraton 2016 może liczyć maksymalnie 20 członków .
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
 • Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania całego cyklu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu.
 • Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan , który  :
 • pilnuje składu drużyny
 • decyduje o przynależności do drużyny
 • kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny

13.1. Klasyfikacja Drużynowa OPEN

Do klasyfikacji drużynowej OPEN zalicza się 4 najlepsze wyniki ( punktowe) uzyskane przez członków  drużyny na danej edycji maratonu.

Punkty liczone są od zwycięzcy OPEN danego dystansu  z podziałem na płeć wg schematu:

czas zwycięzcy dystansu OPEN M/K w sekundach

wynik = —————————————————————        x                  współczynnik dystansu

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

współczynnik dystansu:

GIGA – 800;  MEGA kobiety – 700;  MEGA mężczyźni – 500;  MINI – 300

 

13.2. „SPORTOWA” KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Do klasyfikacji drużynowej „Sportowej” zalicza się 4 najlepsze wyniki (punktowe) z różnych kategorii (pod względem płci, wieku, dystansu) uzyskane przez członków drużyny na danej edycji maratonu.

Punkty liczone są od zwycięzcy danej kategorii .

Do klasyfikacji drużynowej „Sportowej” nie zalicza się wyników zawodników z kategorii ELITA K i M.

13.3. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA „MEGA MUSZKIETERZY”:

                                                                  Jeden za wszystkich wszyscy za jednego

Do klasyfikacji drużynowej „Mega Muszkieterzy” zalicza się wszystkie wyniki (punktowe), uzyskane przez min. 8 członków drużyny na danej edycji maratonu na dystansach MEGA i  MINI.

Wynik drużyny „Mega Muszkieterzy” będzie sumą punktów uzyskanych przez członków drużyny podzieloną przez ilość członków drużyny.

13.4. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA „MŁODZIEŻOWA”

Do klasyfikacji drużynowej „Młodzieżowej” zaliczane są wyniki w kategoriach KM, KO, K1 oraz MM, M0, M1 na dystansie MINI) maratonu. Wynik drużyny młodzieżowej będzie sumą 3  najlepszych wyników indywidualnych uzyskanych przez członków drużyny w danym maratonie.

 1. KLASYFIKACJA RODZINNA:
 • Do klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły minimum 3 członków rodziny do cyklu Bike Maraton 2016,
 • Klasyfikacja Rodzinna będzie prowadzona łącznie na dystansach GIGA, MEGA i MINI maratonu.
 • Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny w stopniu pokrewieństwa i powinowactwa , np. mąż, żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, wnuczek itp.
 • Klasyfikacja Rodzinna jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną rodzinę.
 • Do klasyfikacji Rodzinnej zalicza się 3 najlepsze wyniki (punktowe) uzyskane przez członków rodziny na danej edycji maratonu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej składu .

 

 1. KLASYFIKACJA GENERALNA :

Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez Bike Maraton 2016. Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

15.1. generalna indywidualna

 • Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od 1  edycji.
 • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową, przyznawaną we wszystkich kategoriach wyszczególnionych w Regulaminie.
 • Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach GIGA, MEGA i MINI
 • Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte w 7 najlepszych ( min. 4 ukończonych) , z wyjątkiem kategorii  ELITA K i M gdzie wliczane będą punkty zdobyte w 10 edycjach  cyklu Bike Maraton 2016.
 • Punkty do klasyfikacji generalnej Bike Maraton 2016 przyznawane są w następujący sposób:

W GIGA maratonie we wszystkich męskich (M) kategoriach wiekowych, punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach

wynik = —————————————————————- x 700

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

W MEGA maratonie we wszystkich kobiecych (K) kategoriach wiekowych, punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach

wynik = —————————————————————- x 700

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

W MEGA maratonie we wszystkich męskich (M) kategoriach wiekowych,  punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach

wynik = —————————————————————– x 500

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

W MINI maratonie we wszystkich kategoriach wiekowych(K, M) , punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii w sekundach

wynik = —————————————————————- x 300

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

15.2. Klasyfikacja generalna  kategorii ELITA Mężczyzn i Kobiet

Do Klasyfikacji Generalnej ELITA będzie zaliczana suma punktów zdobyta w 10 najlepszych edycjach ( min. 4 ukończone edycje ) Bike Maraton 2016. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej osób, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

15.3. Klasyfikacja generalna Drużynowa

Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Bike Maraton 2016 we wszystkich w/w klasyfikacjach będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w 7 najlepszych edycjach Bike Maraton 2016 ( min. 4 ukończone edycje).

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

15.4. Klasyfikacja Generalna Rodzinna

Do Generalnej Klasyfikacji Rodzinnej będą wliczane punkty zdobyte przez rodzinę w 7 najlepszych edycjach Bike Maraton 2016 ( min. 4 ukończone edycje).

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej rodzin, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

 1. RUCH DROGOWY:
 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 1. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
 3. Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.

 1. PROTESTY:

Protesty  odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu upublicznienia  wyników (online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.

 Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE :

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.4)

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Bike Maraton 2016,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów cyklu Bike Maraton,
 • jest zdolny do udziału w Bike Maraton 2016, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Bike Maraton 2016 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Bike Maraton 2016 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku dana edycja Maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji 2016. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.bikemaraton.com/regulamin

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Bike Maraton oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

Jelenia Góra , 18.01.2016r.