do 07.02.2016r.

Trwa karencja dla numerów z roku 2015.

Zawodnik może zarezerwować numer startowy z roku 2015 – poprzez opłacenie jednego z wybranych pakietów startowych.

Po tym terminie numer wraca do puli wolnych numerów.

 

 od 07.02.2016r.

Zawodnik może zarezerwować każdy wolny numer  – warunkiem rezerwacji jest opłacenie jednego z wybranych pakietów startowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia on-line i wybrania numeru z puli 50 – 4500.

Proces rezerwacji następuje w edycji danych zawodnika. Należy zalogować się w zakładce rejestracja – i dokonać zmiany numeru na wybrany (wolny numer).

Wyboru można dokonać tylko raz !